کارگاه خلاقیت در تبلیغات
4 فروردین 97
زیر مجموعه: رویداد ها

مدرس : علیرضا مصطفی زاده
این کارگاه با حضور 15 نفر از دانشجویان گرافیک دانشگاه علمی کاربردی کیش در فرهنگسرای سنایی برگزار گردید . 

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code