گزارش تصویری نمایشگاه هفته گرافیک در خانه هنرمندان . 

عرصه های نوین طراحی گرافیک گیم دیزاین . 

رونمایی فونت انجمن . 

نمایشگاه پوسترهای خلیج فارس .

 

 

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code