فراخوان هفته پژوهشی، آموزشی «هفت ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

پروژه های دانشجویی ورکشاپ پریسا تشکری ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

اعلام برگزیدگان «تصویر سال» شانزدهم

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه گروهی کارت پستال

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه گروهی آثار چاپی دانشجویان دانشگاه ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

روز جهانی طراحی: زنان در حوزه ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

فراخوان نخستین جشنواره سراسری 40 سال ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

فراخوان/ نمایشگاه ایران ـ ترکیه

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

نشست خبری هفت رنگ هفته پژوهشی، ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه

برگزیدگان یازدهمین جشنواره «هنرهای تجسمی فجر» ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه