دفترچه های دست ساز
15 دی 97
زیر مجموعه: فروشگاه

دفترچه دست ساز "ماربل" 90 صفحه ایی 

با جلد تصویر سازی شده اصل

ابعاد 20 در 20

داخل این دفترچه دارای سه مدل کاغذ  سفید 80 گرمی /  پارس /  گراف می باشد. 

ویژگی این دفترچه ای ماربل یک اثر تصویر سازی شده اصل بر روی جلد آن با تکنیک های مختلف می باشد.

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code