نگارخانه صفوی با همکاری سفارت فرانسه و بنیاد ممیز برگزار میکند . 

به مناسبت سیزدهمین سالگرد استاد مرتضی ممیز نمایش آثار و سخنرانی " توماس هوت مارشند " از فرانسه با حضور و سخنرانی "ساعد مشکی" و "انوشیروان ممیز" 

به کوشش امین فخارزاده 

در نگارخانه و سه دری فیروزه صفوی.

افتتاح و سخنرانی 21 دی ماه ساعت 17 

ادامه نمایشگاه تا 26 دی ماه . 

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code