انجمن پوستر هیروز ایتالیا مسابقه پوستر۲۰۱۹  Posterheroes را با موضوع: یک پوستر برای یکپارچگی برگزار می کند.

Posterheroes یک مسابقه بین المللی در مورد طراحی اجتماعی و ارتباطات اجتماعی است که از جامعه خلاق بین المللی می خواهد که پیام های قدرتمندی را از طریق پوستر ۵۰ × ۷۰ سانتی متر یا ۷۰ × ۱۰۰ سانتی متر در مورد مسائل اجتماعی و محیط زیست بیان کند.

شرکت کنندگان فرصتی برای برنده شدن جایزه نقدی، شرکت در بسیاری از نمایشگاه ها و رویدادها دارند و در نشریات و پروژه های سرمقاله Posterheroes نشان داده می شوند. مجموع صندوق جایزه نقدی برای سال ۲۰۱۹ ۵۰۰۰ یورو است.

شرکت کنندگان می توانند پوستر و یا یک پوستر (ویدیو) ارسال کنند.

این مسابقه با موضوع – یک پوستر برای یکپارچگی – قصد دارد مردم از مسائل مربوط به یکپارچگی و پذیرش آگاهی یابند و به منظور ارتقاء “تنوع” به عنوان منبعی برای ایجاد جوامع “فردا” اقدام کنند.

پوسترهای برنده از طریق یک پنل انتخابی شامل متخصصین بین المللی در زمینه تصویر، انیمیشن، هنر، ارتباطات بصری (تا کنون ۵۵ نفر) انتخاب شده اند.

هزینه ورود: رایگان است.

آخرین مهلت ثبت نام: ۳ ژوئن ۲۰۱۹/ ۱۳ خرداد ۹۸

سایت فراخوان: www.posterheroes.org

 

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code