گزارش تصویری نمایشگاه آثار کالیگرافی و نقاشی خط های هنرمند اصفهانی ابوالفضل آقایی در گالری " دیدار " اصهان . 

13 تا 25 مهر ماه 

 

به اشتراک بگذارید:

security code