پروژه بازطراحى هویت بصرى فروشگاه آنلاین

استای لایت، فروشگاه آنلایی است که موارد مرتبطی از فشن را جمع آوری و آنها را نمایش می دهد که در سال 2008 تاسیس شدو دروازه ای برای انتخاب و سازماندهی خرید پوشاک و لوازم جانبی برای سایر خرده فروشان آنلاین می باشد.
که به عنوان دروازه سرپرستی برای خرید پوشاک و لوازم جانبی از دیگر خرده فروشان آنلاین فعالیت می کند.

این فروشگاه ابتدا توسط چهار دانشجوی مونیخ به عنوان یک برنامه ی موتور جستجو اکنون چهار دانش آموز از مونیخ به عنوان یک ابزار جستجو برای برنامه کارآفرینی شروع به کار کرد و در حال حاضر بیش از 200 کارمند از 22 کشور در پنج دفتر وب و 15 وبسایت مخصوص کشور با خرده فروشان محلی ارائه می دهد.

استای لایت آرم و هویت بصری جدید خود را که توسط دفتر کد و تئوری لندن طراحی شده است، معرفی کرد.

به اشتراک بگذارید:

security code