استاپ موشن : جنگل 

اثر : مرسده متشبث

استاد راهنما : عادل صدرممتاز

ایده این اثر در مورد از بین رفتن سریع جنگل ها می باشد که به دست بشر با سرعت فراوان رو به نابودی است و رشد و به وجود آمدن یک جنگل سالها طول خواهد کشید . 

این اثر با تکنیک استاپ موشن توسط مرسده متشبث دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری ساخته شده است . 

 

به اشتراک بگذارید:

security code