در سال 2020 Odessa Breeze میزبان چهارمین دوره رقابت بین المللی طراحی پوستر تئاتر است . 

این رقابت با هدف توسعه پوستر تئاتر به عنوان یک شکل هنری، تقویت روابط فرهنگی بین المللی و فراهم کردن فرصتی برای مشارکت هنرمندان در سراسر جهان برگزار می شود . 

اولین دوره این رقابت در سال 2013 در چهار چوب جشنواره بین المللی تئاتر در Odessa با مشارکت آژانس تئاتر دولتی و اتحادیه تئاتر روسیه برگزار شد . دومین دوره در سال 2017، سومین دوره در سال 2019 برگزار گردید .

شرکت برای تمامی هنرمندان از سراسر جهان رایگان و آزاد میباشد . 

هیئت داوران تعداد 70 پوستر برتر را برای نمایش انتخاب خواهند کرد 

سه اثر در هر بخش جایزه و گواهی حضور دریافت خوهند کرد . 

برای دیدن سایت اصلی و فرم شرکت و ارسال آثار به سایت فراخوان مراجعه نمایید .

 

به اشتراک بگذارید:

security code