تیزر تبلیغاتی " کوکاکولا " با محوریت هیچ مرزی سد راه این محصول نمیباشد با عنوان " کوکاکولا مرز نمیشناسد " 

 

به اشتراک بگذارید:

security code