تصویرسازی برای پوستر کنسرتِ «پردگیان باغ سکوت» |

موسیقی: قطعه «طُرقه» (سه تارنوازی استاد کیهان کلهر) |

طراحی: استودیو دفتر (مجیدکاشانی)

به اشتراک بگذارید:

security code