پروژه باز طراحی هویت بصری هیوندا

هیوندای یک برند جهانی بازرگانی  18 ماهه را راه اندازی مجدد کرد. مفهوم طراحی برند برای بازاریابی قسمتی که هر مشتری به آنجا رجوع کند، مورد استفاده قرار گرفت: از برنامه های بازاریابی آنالوگ، دیجیتال، برنامه ها و کالاها به فروش وثیقه ها، طراحی صدا، طراحی فضایی، حمایت و غیره.هدف اصلی این برند، راه پیدا کردن تمرکز از محصول به سیستم زندگی مشتری ها در تلاش برای ارائه ی تجربیات جهانی برای مصرف کنندگان است.
ما در صنعت خودروسازی رقابتی متمایز هستیم، از ریشه های کره ای خود برای طراحی الهام گرفتیم، مواد طبیعی مانند کتان و چوب؛ فرهنگمان؛ ارزش های متعادل ما، هماهنگی و گرما؛ و چهار عنصری که در پرچم کره نشان داده شده است :آب، زمین، آتش، و باد. آنها به صورت هماهنگ به هم می پیوندند تا پایه ای از دارایی تجاری مجدد ما را شکل دهند
در این حالت می توانیم روی ملزومات - افراد خاص، لحظات و تجربیاتی که زندگی را واقعا معنادار می سازند تمرکز کنیم.

کمال و سادگی واقعاارزشمند می باشد: زندگی کردن با چشم اندازی مطمئن و جزییاتی با طراحی مجدد.روش مواجه با مشتری در ذات برند یک بیمه ی مدرن از روش خلاقانه ی کمال در عین سادگی می باشد. جهت خلاقانه ی کمال در عین سادگی این برنداست که زیبایی در لذت های ساده زندگی را برای ما پیش می راند. این ایده منحصر به فرد قانع کننده برای ایجاد روابط عاطفی قوی بین مشتریان، محصولات و خدمات ما طراحی شده است.

 

Hyundai commissioned a comprehensive 18-month, global brand re-launch. The brand design concept was applied to every customer-facing marketing touch point: from analogue, digital marketing applications, events and merchandise to sales collateral, sound design, spatial design, sponsoring, and more. The effort’s main objective was to shift the brand’s focus from product to lifestyle in an effort to deliver a consistent, global brand experience to consumers.

To be distinct in the competitive automotive industry, we drew inspiration from our Korean roots; natural materials such as linen and wood; our culture; our values of balance, harmony and warmth; and the four elements depicted in the Korean flag - water, earth, fire, and wind. They come together harmoniously to form the basis of our redefined brand assets. This allows us to focus on the essentials-the special people, moments and experiences that make life truly meaningful. Rich yet simple, these are the things that truly matter: living life with a confident outlook and celebrating the refined details. Richness in Simplicity is the creative, customer-facing expression of our brand essence, Modern Premium. The brand creative direction Richness in Simplicity recognizes that there is beauty in life’s simple pleasures that drives us. This single compelling idea is designed to create strong emotional ties between our customers, products, and services

ترجمه : حمیده بهگر  

به اشتراک بگذارید:

security code