تعرفه 1401 منتشر شد.

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 438

نمایشگاه سرونگار در تهران

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 437

اسامی راه یافتگان اولین سالانه سرونگار ...

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 436

نمایشگاه «حکیم نظامی به روایت طراحان ...

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 434

فراخوان سالانه سرونگار

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 433

نمایشگاه «تاریخ گرافیک معاصر ایران(۳)»

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 432

نغمه مانا/ نمایشگاه نکوداشت استاد محمدرضا ...

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 431

سالگرد درگذشت استاد ممیز

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 430

کتاب جدید لادن رضایی «صفحه آرایی»

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 429

کتاب جدید بیژن جناب «طراحی بسته ...

هزینه دوره: رایگان
زیر مجموعه: اخبار و اطلاعیه
کد دوره: 428