آموزش نرم افزار coreldraw مقدماتی/بخش دوم

نام مدرس: عادل صدرممتاز
هزینه دوره: 455000 ریال
مدت زمان کل: پنجاه دقیقه ( 50 دقیقه )
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 182

آموزش نرم افزار coreldraw مقدماتی/بخش اول

نام مدرس: عادل صدرممتاز
هزینه دوره: 455000 ریال
مدت زمان کل: پنجاه دقیقه(50 دقیقه)
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 181