آموزش کلیدهای میان بر در فتوشاپ- ...

نام مدرس: امیرحسین پرمهر یابنده
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل: 7 دقیقه و 30 ثانیه
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 301

آموزش نرم افزار coreldraw مقدماتی/بخش دوم

نام مدرس: عادل صدرممتاز
هزینه دوره: 455000 ریال
مدت زمان کل: پنجاه دقیقه ( 50 دقیقه )
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 182

آموزش نرم افزار coreldraw مقدماتی/بخش اول

نام مدرس: عادل صدرممتاز
هزینه دوره: 455000 ریال
مدت زمان کل: پنجاه دقیقه(50 دقیقه)
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 181