مروری بر ترندهای رابط کاربری

نام مدرس: حامد بیدی
هزینه دوره: 2000000 ریال
مدت زمان کل: ۷۱ دقیقه / ۱۲ قسمت
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 335

آموزش کورل دراو X7

نام مدرس: عادل صدرممتاز
هزینه دوره: 500000 ریال
مدت زمان کل: ۵۰ دقیقه
زیر مجموعه: نرم افزار
کد دوره: 316