هفته #گرافیک_بدون_چاپ
کارگردانی در موشن گرافیکس
عمار عیسی‌پور
بررسی جایگاه کارگردان و ارائه مراحل تولید موشن گرافیکس از نحوه اخذ سفارش تا اجرا
دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳
دانشگاه علم و فرهنگ

ورود برای عموم آزاد و رایگان
به همراه اهدا گواهی حضور

ثبت‌نام رایگان از طریق:
https://evnd.co/kpfKQ

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code