تمدید فراخوان نمایشگاه ملی پوستر

همانطور که میدانید به دلیل محدودیت های اعمال شده برای مقابله با بیماری کوید ۱۹ بیشتر گردهمایی ها برگزار نمیشود . 

این محدودیت شامل فعالیتهای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز شده است و هفته گرافیک امسال در زمان رسمی خود؛ روز جهانی گرافیک برگزار نشده و نمایشگاه اصلی امسال و رونمایی از کاشی خیابانی به نام استاد به تعویق خواهد افتاد . 

از همین رو فراخوان نمایشگاه پوستر مرتضی ممیز.هنر به مثابه حرفه برای علاقه منان تمیدد شده است . 

متن فراخوان نمایشگاه ملی پوستر این رویداد در سایت اعلام شده است . 

بنابراین زمان تحویل آثار برای نمایشگاه 

تا آخر اردیبهشت ۹۹ تمدید میشود .

با احترام 
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران 

به اشتراک بگذارید:

security code