به گزارش سایت گرافیک ورکشاپ آنلاین دبیرخانه نمایشگاه پوستر مرتضی ممیز «هنر به مثابه حرفه»: تعداد 372 اثر از 210 شرکت کننده دریافت شد و اسامی راه یافتگان به نمایشگاه به زودی در سایت انجمن اعلام می شود.

 

به اشتراک بگذارید:

security code