فراخوان رقابت طراحی پوستر Compost

آگاهی سازی از اهمیت استفاده از مواد بازیافتی در چرخه تولید مواد غذایی هدف این رویداد سالانه است.

 

به گزارش سایت گرافیک ورکشاپ آنلاین، تمام افرادی که از ۱۴ سال بیشتر دارند می توانند در این رقابت شرکت کنند.

پوستر برنده شده هفته بین المللی آگاهی از کمپوست ۲۰۲۱ را تبلیغ خواهد کرد 

موضوع پوستر "رشد کنید، بخورید ... کمپوست ... تکرار کنید" است.

موضوع ICAW ۲۰۲۱ مبتنی بر حرکت دایره ای فرایند بازیافت ارگانیک است که دوباره از مزرعه به میز و از میز غذا به مزرعه منتقل می شود.این روند دایره ای مواد آلی بازیافت شده را به کمپوست تبدیل میکند که باعث ایجاد خاک های سالم می شود و منجر به میوه ها و سبزیجات و مواد مغذی می شوند، با این کار پسماند به کمپوست تبدیل می شود و این روند دوباره آغاز می شود.

مفهوم و تصاویر پوستر باید مبتنی بر مزایای کمپوست باشد.تمرکز رقابت بر روز کمپوست است. داوران به طور خاص به دنبال تصاویری هستند که نشان می دهند مواد آلی یک عنصر اصلی برای خاک های سالم و برای حفظ خاک و محیط زیست در آینده هستند.

هر هنرمند میتواند یک اثر ارسال نماید.

شرکت در این رویداد رایگان است.

جوایز:

برنده US$۵۰۰ دریافت خواهد کرد.

مهلت ثبت نام آغاز می گردد: ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۱ شهریور ۹۹)

مهلت ثبت نام پایان می یابد: ۲ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۲ آبان ۹۹)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید:

security code