نسخه دیجیتال جهت اطلاع آبان 1399 منتشر شد.
در این شماره:
گزارش شش ماهه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
دمنوش شب
میلتون گلیزر
درگذشتگان
ممیز، هنر به مثابه حرفه
هفت توضیخ برای پیشگیری از بیماریهای اسکلتی و عضلانی در طراحان گرافیک 
سخنی در مورد افتتاح خیابان ممیز
نمایشگاه گرافیک ایران 2
برای دیدن نسخه الکترونیک اینجا کلیک کنید
منبع: http://www.igds.ir

 

 

به اشتراک بگذارید:

security code