به گزارش سایت گرافیک ورکشاپ آنلاین پانزدهمین سالگرد مرتضی ممیز در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. 

به همراه اثاری دیده نشده از عباس کیارستمی برای مرتضی ممیز .

 و گزیده ای از پوسترهای گروین اشمیت

سخنرانی ویدئویی به صورت مجازی گروین اشمیت 

نمایش عکس های کمتر دیده شده از مرتضی ممیز 

به منظرو رعایت پروتکل های بهداشتی نمایشگاه بدون افتتاحیه و سخنرانی برگزار خواهد شد . 

نمایشگاه به مدت یک ماه دایر خواهد بود . 

نمایشگاه از 21 آذر تا 19 دی ماه از ساعت 12 تا 6 عصر . 

مکان: خانه هنرمندان ایران 

به اشتراک بگذارید:

security code